Mari J BKK | แหล่งรวมสินค้า 420 ระดับ ‘High’-end
Mari J BKK | แหล่งรวมสินค้า 420 ระดับ ‘High’-end
Cart 0

Farm 3) MJB Farm Phuket Cannabis Cup Winner GreenHouse

Farm 3) ฟาร์มนี้ตั้งอยู่ที่เชียงใหม่ เป็นฟาร์ม Greenhouse ที่ได้รับรางวัล อันดับหนึ่ง The Best Greenhouse ที่งาน Phuket Cannabis Cup โดยฟาร์มนี้มีจุดเด่นคือใช้ สายพันธุ์ Lemon Tree ในการผสมกับสายพันธุ์ต่างๆ เพื่อให้ได้สายพันธุ์ที่ดีที่สุด และมีกลิ่น Lemon ชัดเจนมากๆ โดยน้ำที่ใช้รดต้นไม้ในฟาร์มเป็นน้ำบาดาลมาจากแหล่งน้ำเดียวกันกับน้ำแร่ออร่า และดอกมีความออกนิคสูง